Lantbruk

Idag bedrivs skogs och spannmålsproduktion på ca 500 Ha.

Gården har även en fårbesättning på ca 200 tackor med lamm som betar och vårdar alla gamla hagar och ängar.

traktor på fält