Hjelmsäters Egendom

Gården ligger i ett av Unescos utnämnda biosfärområden som omfattas av Lidköping, Götene och Mariestads kommuner. Det här är ett av världens modellområden för hållbar utveckling där vi både vill bidra till och inspirera omvärlden.

Vi på Hjelmsäter är stolta över att bidra till FNs globala mål på flera sätt. Inte minst innebär arbetet med djuren att vi bibehåller ett öppet landskap med chans för växter att växa, bin att pollinera och därmed ökad biologisk mångfald.

Jakt & Vilt

Här på Hjelmsäter trivs många vilda djur. Dovhjorten är det viltslag som dominerar.

Lantbruk

Idag bedrivs skogs och spannmålsproduktion på ca 500 Ha.

Skogsbruk

Hjelmsäters Egendom har egna skogsmaskiner främst avsedda för den egna skogen.

Historia

Huvudbyggnadens källare är från 1450-talet och överdelen tillkom i ny stil år 1865.

De unika flygelbyggnaderna är från 1700-talet och i dessa har det funnits mejeri, stall, ladugård, bryggeri och bostäder. Där är det idag lägenheter och en festlokal.

Den äldsta bevarade byggnaden på gården är från år 1590 och ligger på andra sidan vägen, där det idag hålls vigslar och utställningar.

Gården startade sin stora fruktodling 1935 och som mest fanns 7.500 träd. Under skördetid arbetade ca 25 säsongsanställda kvinnor från närliggande byar och det berättades att den största skörden blev 120.000 kilo. Av fruktodlingen finns endast enstaka träd kvar idag.

 

Galleri