Biokol från Kinnekulle

Vår biokol säljs i storsäckar om 1 250 liter och passar således företag, kommuner och föreningar. Biokolen som vi producerar är en så kallad oladdad biokol. Kolen får ej köpas och användas i förbränning.

Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel som skapas via en så kallad pyrolysprocess vilket betyder att torrt organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden i mellan 350 och 1 000 grader Celsius. Det organiska materialet kan bestå utav restprodukter, såsom frörens och andra skörderester från jordbruket eller avfall, trä, alger och trädgårdsavfall med mera.

Klimatpositiv jordförbättring

1 kg biokol i marken motsvarar 3,6 kg koldioxid i luften. Biokol i odlingsmarken förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna. När biokolet hamnat i jorden minskar läckaget av näringämnen som göder våra vatten. Koldioxidsänka de kommande 3000-5000 åren.