Historia

Huvudbyggnadens källare är från 1450-talet och överdelen tillkom i ny stil år 1865.

De unika flygelbyggnaderna är från 1700-talet, i dessa har funnits mejeri, stall, ladugård, bryggeri och bostäder. Där är det idag lägenheter och en festlokal.

Den äldsta bevarade byggnaden på gården är från år 1590 och ligger andra sidan vägen. Där hålls det idag vigslar och utställningar.

1935 startade gården sin stora fruktodling och som mest fanns 7.500 träd. Ca 25 säsongsanställda kvinnor från närliggande byarna arbetade vid skördetiden, det berättades att sen största skörden blev 120.000 kilo. Av fruktodlingen finns endast enstaka träd kvar idag.

Hjelmsäter egendom huvudbyggnad