Just nu har vi inte för avsikt att anordna fler höstmässor. Vi vill rikta ett stort tack till Kinne Gille Hushållsnämnd och Kinne Gille samt utställare som har engagerat sig i mässan och ett stort tack till alla besökare.