Bröllop, Fastigheter Kinnekulle

Hjelmsäter är en herrgård som ligger på Kinnekulle i Västra Götaland. Gårdens främsta inriktning är spannmåls och skogs produktion och innehar en fårbesättning på ca 200 tackor som hjälper till att vårda landskapet. Huvudbyggnadens källare är från 1450-talet och överdelen tillkom i ny stil år 1865.

De unika flygelbyggnaderna är från 1700-talet, i dessa har funnits mejeri, stall, ladugård, bryggeri och bostäder. Där är det idag Vävbod och festlokal. Den äldsta bevarade byggnaden på gården är från år 1590 och ligger andra sidan vägen. Där idag det hålls vigslar och utställningar.